Médiabefutó 2012 DJ Remix Tánc Színpadi jelenet, vers/próza Ének/zene

Ének - zene kategória


A kategóriába tartozó produkciók műfaj szerint: a tágan értelmezett pop és rock, a hip-hop, a jazz, az independent és a world music, tágan értelmezett zenei performansz, népdal vagy népdalfeldolgozás, népzene.

Alsó korhatár: 14 év. Felső korhatár nincs.

A produkció időtartama nem haladhatja meg a 6 percet.

Amennyiben a produkció csoportos, a csoport legfeljebb 6 tagból állhat.

Nem szükséges magyar nyelvű produkcióval szerepelni, de a magyar nyelvű produkciók külön is versenyeznek a legjobb magyar nyelvű produkciók mezőnyében. A kategóriában a legjobb saját dal díjáért is versenyezni lehet.

Egy előadó a kategórián belül legfeljebb két különálló versenyprodukcióban vehet részt, ezek közül legfeljebb egy lehet magánszám.

Az esetleges negatívokat CD-n vagy mp3 formátumban kérjük elhozni. Csak olyan negatívot fogadunk el, amely nem tartalmaz énekhangot (kivéve háttérvokál).

A szervezők vezetékes mikrofonokat, egy gitáralapot, egy basszusalapot és alap dobfelszerelést biztosítanak (cinek, pörgő, lábpedál nélkül). Speciális kellékigényről (ide tartozik az élőzene kihangosítása is) a regisztráció során kell beszámolni.

Zenekarok esetében a mediabefuto@transindex.ro címen történt előzetes egyeztetés után plusz tagokat is elfogadunk indokolt esetben.


Egy produkció mindössze egy alkalommal vagyis egy szinten juthat tovább on-line közönségszavazással.